Haberler / Blog

KVKK Başvuru Formu

KVKK Başvuru Formu

SİVAS HAS DÖNER BAŞVURU FORMU

 1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

 

İsim/Soy isim

 

TC Kimlik Numarası

 

Telefon Numarası

 

E-posta: (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt

verebileceğiz.)

 

Adres:

 

 

 

 

 

 

 

 1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 

Müşteri

Ziyaretçi

İş ortağı

Diğer: ……………………………………………………………..

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim: ………………….…………………………………………………………

Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...…………………………………………………

 

 

 

Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar: ………………………………………….

 

 

Diğer: ……………………………………………………..

 

İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih: ……………………………………………………………..

 

 

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

………………………………………………………………………………

 

3.KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

4.Başvurunuza cevap almak istediğiniz yöntemini seçiniz:

Adresime gönderilmesini istiyorum.                                                                            ⃝

 1. E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.                                                               ⃝

(Bu yöntem sürecin hızlanmasını sağlayabilir)

 1. Elden teslim almak istiyorum.                                                                                     ⃝
 2. Vekilim aracılığıyla (bizzat) almak istiyorum                                                               ⃝

(Noter onaylı vekâletname veya yetki belgesi ibrazı gerekmektedir)

 

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı                                    :

Başvuru Tarihi             :

İmza                            :

İLETİŞİM BİLGİLERİ

  • 444 58 84
  • 0 534 772 30 58
  • 0 346 222 21 21
  • info@sivashasdoner.com.tr